Detta hände under Trä & Teknik 2016

Toppolitiker, högaktuella talare och över 230 utställare var på plats - Trä & Teknik blev mötesplatsen alla talade om.

Toppolitiker, högaktuella talare och över 230 utställare var på plats - Trä & Teknik blev mötesplatsen alla talade om.

Trä & Teknik 2016 - en succé!

Trä & Teknik 2016 befäste sin ställning som träindustrins helt dominerande mötesplats. Under 2016 ökade antalet besökare med 10 procent mot förra gången, och de 233 utställarna vittnade om rekordförsäljning. Ett gediget seminarieprogram med toppolitiker och högaktuella talare gjorde mötesplatsen komplett.

Bostadsminister Peter Eriksson om Trä & Teknik 2016

Intervju med bostadsminister Peter Eriksson (MP), som medverkade på årets Trä & Teknik, där han bland annat deltog i en paneldebatt och besökte flera montrar.

Det här är ditt första besök på Trä & Teknik. Vad är dina intryck?

Jag tycker det ser mycket spännande ut! Massor med verksamheter som visar fram ny teknik. Sverige har en framtidstro som jag tror kanske inte alla är medvetna om. Det syns inte minst i den här branschen, som haft det ganska tungt och svårt ett tag. Men nu händer det verkligen mycket spännande och nytt.

På mässan visas många exempel på nya byggsystem och innovationer. Enligt Boverkets prognos behöver vi bygga 710 000 nya bostäder fram till 2025. Kan ett ökat träbyggande bidra till att lösa bostadsbristen?

Definitivt är det på det sättet. Ökat byggande i trä innebär inte bara att vi löser en del klimat- och miljöproblem. Det innebär också att vi kan bygga lite billigare och mer industriellt. Det tycker jag är väldigt intressant i ett läge där vi har brist på folk i byggindustrin och måste bygga på ett sätt så att fler människor också har råd att köpa och använda de nya bostäderna.

Regeringen vill stimulera hållbart, klimatsmart byggande. Träet spelar ju en stor roll och du har efterlyst en ny målinriktning för svensk träindustri. Ser du några tecken på det, här på mässan?

Jag tycker det verkar finnas fler som ser byggandet som en möjlighet, som vi ska kunna inrikta träindustrin på i framtiden. Så var det kanske inte för några år sedan. Vi hade under lång tid väldigt lite bostadsbyggande i Sverige. Nu växer det och det gör att industrin också  tycker att det är mer intressant.

Kan en ökad dialog mellan de många branscherna inom träindustrin bidra till en sådan utveckling, t ex på en mötesplats som den här?

Absolut. Det finns ju också områden i Sverige, i Småland och i Norrland t ex, som satsar på att få samman de olika bygg- och träindustrierna. Mötesplatser där man lär sig av varandra tror jag är grunden för att bli effektivare och även öka exporten och skapa jobb på det sättet.

IKEA köper idag 10% av det trä man behöver från svenska skogar, men vill gärna köpa mer. Men tillgången är begränsad. 2015 var den totala avverkningen 92 miljoner m3. Har vi nått taket, eller kan vi ta ut mer?

Jag vill snarare peka på att en större andel av det vi avverkar skulle kunna användas för byggindustrin. Det går i flera steg, det finns ny teknik som gör att man kan använda sammansatta material, limmade material och klenare råvara i sågindustrin. Så jag tycker inte att man måste utgå från en konkurrenssituation. Vi vet också att det finns delar av skogsindustrin som har problem med avsättningen. Jag tycker att inriktningen bör vara att en större andel bör gå till att bygga hållbart och långsiktigt i trä.

Det finns en oro inom branschen, som är väldigt transportberoende, kring utredningen av en ny kilometerskatt. Hur ser du på det?

Jag ser framförallt kilometerskatten som ett sätt att få konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska åkare, så att inte svenska företag ska missgynnas. Farhågorna verkar överdrivna.

I debatten på mässan sa du att du gärna vill se ett typgodkännande av t ex prefabricerade hus, för att förenkla de kommunala processerna. Skulle det kunna innebära ett genombrott för träbyggandet?

Ja, det tror jag. Bygger man på ett ställe och får godkänt för det ska man kunna få godkänt för att sätta upp det här huset i hela Sverige. Man ska inte behöva en ny tillståndsprocess för varje kommun man kommer till. Det skulle innebära en stor lättnad och en möjlighet att bygga billigare och effektivare.

Kan en ny koldioxidskatt bli aktuell, som en piska istället för en morot?

I det här avseendet tror jag inte det. Däremot tror jag att det europeiska systemet med utsläppsrätter kan bli effektivare. Och det skulle ju påverka branschen så att betong och cement fick betala mer av sina miljökostnader.

Digital Wood - ett examensarbete i plywood på mässgolvet

Ett temporärt trälandskap med tillhörande paviljonger kommer i år att pryda området Morgondagens Träproduktion på Trä & Teknik. Tre Chalmersstudenter bygger upp sitt examensarbete på mässgolvet och påvisar hur plywood och digital teknik kan resultera i ett helt nytt användningsområde för det annars så välanvända materialet.

Arkitektstudenterna Viktoria Henriksson, Oscar Gilkvist och Emil Poulsen med en modell av sitt examensarbete.

– Plywood har väldigt mycket potential som inte utnyttjas. Betong och stål är de vanligaste byggmaterialen i Sverige, vilket är konstigt eftersom vi har så gott om resurser här i Norden när det gäller trä. Vi vill väcka intresset för trä, som hållbart och mångsidigt material, säger Viktoria Henriksson, som studerar sjätte och sista året på Chalmers Arkitektur & Teknik-utbildning – en utbildning som ger en dubbel examen som arkitekt och civilingenjör. Viktoria arbetar tillsammans med sina studentkollegor Oscar Gillkvist och Emil Poulsen med sitt examensarbete som går under arbetsnamnet ”Digital Wood”. Examensarbetet grundar sig i en djup förståelse för trä som material och struktur, och hur produktions- och bearbetningsmetoder kan skapa möjligheter till god arkitektur.

Ett bygge i full skala

Resultatet, ett hållbart och nedmonterbart rum i plywood, kommer alltså att finnas till beskådning för Trä & Tekniks besökare – mitt på mässgolvet! Studenterna uppskattar chansen att arbeta i full skala och med nya tekniker för att få en annan upplösning på designen, och bättre förstå hur byggnadskomponenter hänger ihop.

Så här såg examensarbetet ut på mässgolvet.

– Plywood var till en början konstruerat för  att eliminera oönskade effekter av trä och idag används det  som vilket annat skivmaterial som helst – det skulle lika gärna kunna vara gjort i plexiglas eller metall. Vi ville ta reda på om man kan använda plywood för dess träegenskaper, säger Emil Poulsen, som också utbildar sig till arkitekt och civilingenjör inom byggteknik. Det finns en tydlig struktur i träet som vi vill lyfta fram och utnyttja i vår design.

Digitala verktyg – ett måste

Under examensarbetets gång har studenterna använt en robotarm som digitalt verktyg för att bearbeta plywood-materialet. Felder Group har sponsrat Chalmersstudenterna med digitala verktyg för arbetet – som annars hade varit näst intill omöjligt att genomföra.

– Vi ger i princip roboten en fördefinierad bana och programmerar den att fräsa spår i plywooden på olika djup, förklarar Viktoria Henriksson. Alla komponenter i paviljongen är unika och utan länken mellan digital design och automatiserad CNC-fabrikation, hade det varit väldigt kostsamt och tidskrävande att producera.

Digital Wood – skiss.

Både Emil och Viktoria kommer efter sin utbildning att arbeta på ett ingenjörskontor i New York, där Viktoria tidigare praktiserat. Här kommer de att arbeta med just digitala tekniker och hur man kan utnyttja detta som designverktyg. Oscar Gillkvist planerar att fortsätta undersöka digital fabrikation och arkitektur genom det egenstartade företaget Bower Studio.

Studenterna är överens om att kombinationen arkitektur/ingenjörskonst blir allt viktigare för att utveckla träbyggnadsteknik och hitta nya, effektiva sätt att bearbeta trä på. Det finns ett flertal arkitekter/ingenjörer som inspirerar – exempelvis tyske Frei Otto som arbetar med naturen som inspirationskälla och Kengo Kuma, en japansk arkitekt som knyter an till japanska träbyggnadstekniker på ett samtida sätt.

Så varför ska man komma och se examensarbetet ”Digital Wood” på Trä & Teknik? – Vårt examensarbete borde fascinera alla som är intresserade av träbyggnadsteknik och arkitektur, säger Emil Poulsen. Om man har en bestämd syn på hur trä ska användas kommer man garanterat att bli överraskad!

Sponsorer: Riga Wood sponsrar examensarbetet ”Digital Wood” med plywood-material, Felder Group står för CNC teknik, Nelco sponsrar med metallbuntband och Kvarnstrands sponsrar med frästillbehör.