Åke Byheden

Binol AB

Beskrivning

Åke Byheden jobbar sedan fyra år tillbaks på R&D på Binol Biolubricants i Karlshamn med produktutveckling av miljöanpassade smörjmedel, tribologiska projekt, smörjmedelsrelaterade problemställningar.
Tidigare har han 25 års erfarenhet av den här typen av arbetsuppgifter inom smörjmedelsbranschen.

onsdag

Vässa din konkurrenskraft med moderna och hållbara smörjmedel

torsdag

Vässa din konkurrenskraft med moderna och hållbara smörjmedel