Åke Byheden

Binol AB

Åke Byheden jobbar sedan fyra år tillbaks på R&D på Binol Biolubricants i Karlshamn med produktutveckling av miljöanpassade smörjmedel, tribologiska projekt, smörjmedelsrelaterade problemställningar.
Tidigare har han 25 års erfarenhet av den här typen av arbetsuppgifter inom smörjmedelsbranschen.

onsdag
Vässa din konkurrenskraft med moderna och hållbara smörjmedel
torsdag
Vässa din konkurrenskraft med moderna och hållbara smörjmedel