Alexander Sehlström

Doktorand / Konstruktör, Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Alexander är industridoktorand i arkitektur på Chalmers och WSP. Hans forskning kretsar kring hur förspänning kan användas för att skapa en rikare variation inom arkitektur. Undersökningarna görs med ett särskilt fokus på träkonstruktioner.

fredag
Design och konstruktion av Wood Fusion Pavilion 2018