Anders Rosenkilde

Chef teknisk utveckling, TMF - Trä- och möbelföretagen

Beskrivning

Anders Rosenkilde har bakgrund som forskare inom trä och byggande och arbetar idag som chef för teknisk utveckling på branschorganisationen TMF samt är adjungerad professor i konstruktionstekning på LTH i Lund.

torsdag
Bygg som folk vill bo