Anna Rosenqvist

VD, Interior Cluster Sweden AB

Beskrivning

Anna Rosenqvist är VD på Interior Cluster Sweden, som är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter inom design-, möbel- och inredningsbranschen. Vårt mål är att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning genom projektsamverkan.

onsdag
INNOVATION SQUARE 2020: nytänkande – imageskapande – producerbart – uttrycksfullt
INNOVATION SQUARE 2020: nytänkande – imageskapande – producerbart – uttrycksfullt