Cecilia Ask Engström

Chef branschutveckling, TMF - Trä- och möbelföretagen

Beskrivning

Cecilia Ask Engström är chef för branschutveckling för trä- och möbelindustrin i Sverige. Med ett ansvar för industriell utveckling driver TMF industrins frågor inom en rad områden, bl a genom det produktionsnätverk TMF driver. TMF utvecklar också industrin genom det arbetet som görs inom miljö- och hållbarhetsområdet samt arbetet för teknisk utveckling och forskning.

tisdag
Digital strategi och hur man som möbelproducent möter morgondagens kunders behov
Öppen dialog kring möbelindustrins digitaliseringsresa