Daniel Asp

Arkitekt och civilingenjör, White arkitekter AB

Beskrivning

Arkitekt och civilingenjör på White arkitekter, Oslo.

torsdag
Hybrida träkonstruktioner – Hur och varför?