Daniel Berg

Marimba Artist and Associate Professor at the Universities of Göteborg, Örebro and Stockholm

Beskrivning

Daniel Berg är universitetslektor i musikalisk gestaltning vid Göteborgs Universitet och undervisar i slagverk, nutida musik och kammarmusik vid Musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Örebro.
Daniel studerade själv vid Musikhögskolan i Göteborg (nuvarande HSM) samt vid Rotterdams Musikkonservatorium i Holland. Solodebuten ägde rum i Göteborgs konserthus där han tillsammans med Göteborgs Symfoniker uruppförde Anders Nilssons marimbakonsert.
I samarbete med svenska tonsättare vill Daniel utveckla kammarmusik med slagverk i centrum. Det har resulterat i över 200 uruppföranden och flera spännande projekt – bl.a. föreställningen Ekelöf spelade inte marimba tillsammans med skådespelaren Henric Holmberg.
Som solist har Daniel Berg medverkat vid internationella festivaler för slagverk. Han har gjort flera inspelningar för radio och tv och spelat in skivor med marimba.

fredag
Konsert och samtal: Träslagets betydelse för klangen hos marimban och violinen