Daniela Grotenfelt

Senior konsult hållbarhet, Arkitekt SAR/MSA, Arkitema Architects

Beskrivning

Daniela Grotenfelt är arkitekt och hållbarhetsspecialist med ansvar för Arkitema Architects hållbarhetskonsultering i Sverige. Danielas fokus på trä har varit med sedan början, i form av renoveringsprojekt och nu med tyngdpunkt inom nybyggnation av flervåningshus i trä. Daniela är projektledare för Arkitema Architects träsatsning: Arkitema Timber.

Daniela har närmare tio års erfarenhet av projektledning och att arbeta med hållbarhetsfrågor inom stadsplanering, bostads-, kontors-, hotell- och affärsbyggnader genom samtliga projektfaser. Med fokus på såväl miljöaspekter som sociala kvaliteter där resultatet har varit helhetslösningar för effektivitet inom energi-, vatten- och materialanvändning, avfallshantering, underhåll av byggnader, hållbar mobilitet och beaktande av användarnas beteendemönster samt hälsa och välbefinnande. 
Daniela har fungerat som konsult och projektledare i över 60 bygg- och utvecklingsprojekt i Norden och Ryssland.

onsdag
Att välja rätt – erfarenheter av träkonstruktionsprojekt i tre nordiska länder