Helena Lidelöw

Konstruktionschef, Lindbäcks Bygg

Beskrivning

Helena arbetar sedan 2010 på Lindbäcks Bygg och leder numera projekteringsavdelningen om 37 personer. Helena har en bakgrund i akademin och är biträdande professor i industriellt byggande vid Luleå tekniska universitet.

tisdag
Industriellt byggande är en god grund för digitalisering