Hilda Esping Nordblom

Arkitekt och vice VD, Liljewall arkitekter

Beskrivning

Hilda är arkitekt och vice VD på Liljewall arkitekter, där hon varit verksam i drygt 20 år. Idag är hon en av kontorets mest erfarna bostadsarkitekter och är aktiv i ett flertal bostadsprojekt samt i utvecklingen av kontorets bostadsstudio. Hon brinner för att skapa hållbara boendemiljöer för människor att trivas i och med åren har det blivit allt fler projekt i trä. Under 2017 var Hilda redaktör för boken ”Bostäder att trivas i” som handlar om bostadskvaliteter – ett resultat av ett samarbete mellan Liljewall arkitekter och Chalmers Arkitektur. Hilda ingår även i styrgruppen för Centrum för Boendets Arkitektur, som är en plattform för utveckling, diskussion och forskning kring boende och bostäder.

fredag
Torparängen – ett nytt bostadsprojekt i trä