Holger Wallbaum

Professor i hållbart byggande, Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Holger är professor i hållbart samhällsbyggande på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Hållbart byggande, och inom styrkeområdet Building Futures. Holger arbetar inom området hållbart samhällsbyggande på begrepp, verktyg och strategier för att förbättra hållbarhetens prestanda i byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer.

torsdag
Kan robotarna rädda oss från fossilerna?