Jesper Karlsson

Miljö- och energisamordnare, Liljewall arkitekter

Beskrivning

Jesper Karlsson är civilingenjör inom hållbara energisystem från LTH och Chalmers och arbetar sedan två år tillbaka på Liljewall arkitekter som miljö- och energisamordnare. Jesper har ett brett intresse för teknik och att hitta lösningar på de problem samhället står inför. Inom kontoret driver han frågor inom cirkularitet och klimatneutralitet för byggbranschen samt deltar i ett forskningsprojekt om ökad digitalisering och simulerings av mjuka värden stadsutvecklingssamanhang. Till vardags är han inblandad i en stor mängd av kontorets projekt där frågor om miljöcertifieringar, energianvändning, material och inneklimat lyfts.

tisdag
Trähus, en viktig sänka för organiskt kol för att motverka klimateffekter