Jessica Becker

Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA, Föreningen Trästad

Beskrivning

Arkitekt som har jobbat med industriell tillverkning av trähus i 10 år, både i småhusindustrin men även ritat och projekterat flerbostadshus i trä. Projektkoordinator för föreningen Trästad som verkar för att öka träbyggandet främst för klimatskäl genom informationsspridning och rådgivning. Vi jobbar med kommuner, arkitekter, konstruktörer och byggare och anordnar seminarier, workshops och studieresor.

tisdag
Nutidens byggande – industriellt byggande i trä, myter, möjligheter och mervärden