Johan Fröbel

Chef teknik & distribution, Svenskt Trä

Beskrivning

Johan Fröbel arbetar som chef för teknik & distribution på Svenskt Trä och har varit en av initiativtagarna till Certifierad Målad Panel, CMP. I föredraget berättar Johan Fröbel om utvecklingen och vilka värden projektet nu äntligen kan erbjuda marknaden.

tisdag
CMP - Certifierad Målad Panel - Industriellt ytbehandlade och kvalitetssäkrade utvändiga panelbrädor