Jörgen Hermansson

Chef, Södra Building Systems

Beskrivning

Bakgrund och tidigare erfarenhet inom bl a byggsystem massivträ, och tar nu ansvaret för utvecklingen i Södra att bygga det nya segmentet Södra Building Systems.

torsdag
Bygger mot högre höjder