Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter

Beskrivning

Karin är arkitekt och ansvarig för AIX träbyggnadsstrategi vilket innebär att samordna och lyfta företagets träbyggnadsfrågor både externt och internt. Hon har en forskningsbakgrund inom historisk träbyggnad från Japan och som arkitekt arbetar hon med alla olika former av träbyggnadsprojekt från tillfälliga saluhallar till nybyggnader/påbyggnader i massivträ och bostadsområden i volymelement.

onsdag
En utmaning i trä
Träig stadsplanering - är det bra?