Kerstin Johansen

Docent, Linköpings universitet

Beskrivning

Forskare inom integrerad produkt- och produktionsutveckling där ett intresse för ökad användning av träråvara, gärna i kombination med minst ett annat material, är en drivkraft. Idag bedrivs forskning i samverkan med träindustrin med fokus på att bidra till framtidens produktutveckling med stöd av digitala verktyg och beslutsmodeller.

onsdag
Trä i framtidens integrerade produkt- och produktionsutveckling