Lars Johansson

Arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter

Lars är arkitekt och har under 25 års tid arbetat med utveckling av träarkitektur både nationellt och internationellt. Han var bland de första i landet som använde KL-trä som arkitektoniskt uttrycksmedel och har även erfarenhet från konstruktivt tänkande med kombinationer av volymelement och limträstommar under en tid som inneburit den moderna svenska träbyggnadsindustrins utveckling. Nu är han bland annat engagerad i planprocesser och stadsutvecklingsprojekt för kommunala bostadsområden, ofta med utgångspunkt från träbyggnadsteknik.  

onsdag
En utmaning i trä