Lars Olausson

Arkitekt, Liljewall arkitekter

Beskrivning

Lars har en bakgrund som möbelsnickare och konservator med ett stort intresse för byggnadskonstruktion, kulturhistoria och kulturföremål. För tio år sedan sadlade han om till arkitekt har sedan dess har han arbetat på Liljewall arkitekter. De tidigare yrkeserfarenheterna har gett honom en gedigen bas att stå på och en speciell känsla för trä, något som han bland annat använde sig av vid ritandet av Sveriges första massivträskola – Herrestaskolan i Barkarbystaden norr om Stockholm. I dagsläget arbetar han bland annat med Kunskapshuset i Gällivare och deltar i ett forskningsprojekt kring träbyggnad tillsammans med Luleå Tekniska Universitet.

tisdag
Trähus, en viktig sänka för organiskt kol för att motverka klimateffekter