Maria Perzon

Teknologie doktor/Senior Miljökonsult, Bengt Dahlgren AB

Beskrivning

Maria Perzon arbetar som senior miljökonsult på konsultföretaget Bengt Dahlgren. Maria brinner för att bidra till hållbar utveckling och besitter en gedigen specialistkompetens inom miljöområdet genom sin doktorsexamen i kemisk miljövetenskap och sin yrkeserfarenhet. I dagsläget arbetar Maria främst som miljö-/hållbarhetssamordnare i ett flertal byggprojekt och är anlitad i projektet Hoppet som projektledare miljö.

torsdag
Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt