Marielle Henriksson

Forskare, ledare för EcoBuild, RISE Research Insitutes of Sweden

Beskrivning

Plattformsledare för EcoBuild; en kompetensplattform inom RISE med fokus på beständiga och hållbara material för den byggda miljön. Materialforskare med ett stort intresse för nya material från biobaserade råvaror, bland annat nanocellulosa.

onsdag
EcoBuild - Utveckling av nya hållbara biobaserade lösningar