Mikael Jacobsson

Director, RemaSawco AB

Beskrivning

Ansvarig för den strategiska inriktningen avseende marknad och teknik, affärsplanering med avseende på marknad och teknik, stora kunder och projekt samt affärsutveckling och förvärv.

onsdag
Visualisering av värde
Digital kompetensutmaning
torsdag
Visualisering av värde
Digital kompetensutmaning