Mikael Jacobsson

Director, RemaSawco AB

Beskrivning

Ansvarig för den strategiska inriktningen avseende marknad och teknik, affärsplanering med avseende på marknad och teknik, stora kunder och projekt samt affärsutveckling och förvärv.

onsdag

Visualisering av värde

Digital kompetensutmaning

torsdag

Visualisering av värde

Digital kompetensutmaning