Morten Lund

Konstnärlig professor, Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Morten Lund är konstnärlig professor vid Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tekniska Högskola. Hans forskning rör sig om arkitekturens teori och metod.

fredag
WOOD FROM ROOT