Nina Jacobsson Stålheim

Hållbarhets- och teknikchef, Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Beskrivning

Nina Jacobsson Stålheim arbetar som hållbarhets- och teknikchef på Lokalförvaltningen i Göteborg. Nina har arbetat i många år för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, särskilt genom sitt engagemang för materialbedömning av byggvaror, giftfri miljö, livscykelanalys i byggbranschen och energioptimering. Hon har dessutom drivit igenom en passivhus-förskola och senare en noll-energi förskola samt lanserat satsningar på solceller och gröna tak inom Lokalförvaltningen. Nina deltar i projektet Hoppet som hållbarhetspecialist.

torsdag
Hoppet – Sveriges första fossilfria byggprojekt