Ola Svensson

VD, Randek AB
onsdag
Robotisering av prefabricerad hustillverkning – exempel på globala success stories