Otto Lundman

VD och medgrundare, Modvion AB

Beskrivning

Civilingenjör, amfibieofficer och orienterare.
Medgrundare av Modvion AB, ett företag från Chalmers Ventures.
”Med naturens kolfiber, laminerat trä, sänker vi kostnaden per kWh i vindkraften – men minst lika viktigt är att förändra synen på vad som är möjligt med modern träkonstruktion!”

onsdag
Högre vindkraftverk – i laminerat trä – naturens kolfiber!
fredag
Högre vindkraftverk – i laminerat trä – naturens kolfiber!