Parisa Sehati

PhD, RISE Research Insitutes of Sweden

Beskrivning

Parisa har jobbat på RISE sedan januari 2013. Hennes huvudområde är solceller men på sistone har hon engagerat sig i glasrelaterade projekt.

torsdag
Glass frontiers