Peter Christensson

Tekniklektor och konstnär, Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Peter är lektor och konstnär på Chalmers och undervisar i att anta ett konstnärligt förhållningssätt för arkitekter och ingenjörers i deras arbetsuppgifter.

fredag
Konsert och samtal: Träslagets betydelse för klangen hos marimban och violinen