Roberto Crocetti

Professor, Novana AB

Beskrivning

Har jobbat med konstruktioner i ca 25 år, både i praktiken och i akademi. Har varit och är aktiv inom forskning på trä- och träbaserade hybridkonstruktioner. Har egen konsultverksamhet samt är gästforskare.

torsdag
Konsten att bygga i (barr)trä i kombination med andra material