Robin Ljungar

Miljö- och hållbarhetschef, TMF - Trä- och möbelföretagen

Beskrivning

Robin Ljungar är Hållbarhetschef på TMF och civilingenjör i kemiteknik med 25 års erfarenhet från trä- & möbelindustrin. Robin arbetar med att utveckla branschen med speciellt fokus på hållbar utveckling i kombination med affärsmässighet och kundnytta. Robin ansvarar även för miljö och socialt ansvarstagande i märkningssystemet Möbelfakta.

onsdag
Trä för Hållbar Möbeldesign