Sigrid Sourander

Arkitekt, Liljewall arkitekter

Beskrivning

Sigrid är arkitekt utbildad på UdK i Berlin och Chalmers i Göteborg, och arbetar sedan ett och ett halvt år tillbaka på Liljewall arkitekter. Hon har ett stort intresse för bostadsarkitektur, materialitet och hållbart byggande – byggstenar som ligger till grund för hennes arbete med allt från småhus till femvånings flerbostadshus i trä.

fredag
Torparängen – ett nytt bostadsprojekt i trä