Stefan Adolfsson

Projekt- & Produkt Ansvarig, Göthes Industribeslag AB

Beskrivning

Stefan är teknisk säljare och Projekt – & Produkt Ansvarig (PPA) mot OEM Metall & Glas, med ansvar att kontinuerligt arbeta med produktutveckling och presentera tekniska lösningar som är i överensstämmelse med regelverken idag som imorgon.

onsdag
Göthes Industribeslag AB - Beslagslösningar som ger utrymme!