Susanne Rudenstam

Chef, Sveriges Träbyggnadskansli

Beskrivning

Ansvarar sedan 5 år för Sveriges Träbyggnadskansli som har till uppgift att verka för en ökad användning av trästommar och träbyggsystem, samt att sprida kunskap om träbyggande i Sverige.

tisdag
Bygga en hel stadsdel i trä med hög arkitektonisk kvalitet
onsdag
En utmaning i trä