Thomas Karlsson

Produktionsuppföljning/kvalitetsansvarig

Beskrivning

Produktionsuppföljning och kvalitetsansvarig på Karl Hedin i Karbenning.

tisdag
Automatisk virkestorkning med fokus på leveranskvalitet