Torleif Bramryd

Beskrivning

Torleif Bramryd är professor i miljöstrategi vid Lunds universitet, Campus Helsingborg. Hans huvudsakliga forskningsområde är hållbar stadsutveckling och han har deltagit i ett brett spektrum av projekt inom ekologi och miljöstrategi. Bland de ämnen som ingår i hans nuvarande forskningsverksamhet är: hållbar rörlighet, ekosystemtjänster på kommunal nivå, optimering av biogasproduktion och näringsåtervinning i biologiska bioreaktorceller, lakvatten som gödslingsmedel och hur man använder avfallsträ i spånskiveproduktion. Han deltar också i ett EU-projekt, ”Share-North” (”Shared Mobility Solutions for a Liveable and Low-Carbon North Sea Region”), och vidare i ett svensk-danskt EU projekt om hållbar stadsutveckling med hjälp av IoT lösningar.

tisdag
Trähus, en viktig sänka för organiskt kol för att motverka klimateffekter