Urban Blomster

Ansvarig för projekt och marknadsutveckling, Södra Building Systems

Beskrivning

Mångårig erfarenhet inom Södra med så väl marknads- som innovationsarbete.

onsdag
Bygger mot högre höjder