Automatisk virkestorkning med fokus på leveranskvalitet

  • tisdag / 28 augusti / 2018
  • 14:00-14:20
  • Plats Teknikscenen, B-hallen

Beskrivning

Med Dynamic® har Alent ett styrsystem som kan möta framfarten av digitaliseringen och automatiseringen som pågår inom skogs- och träindustrin.
Var 30:e sekund sparas torkdata för varje sats i Dynamic®. Martin Haller pratar om hur man kan analysera torkdata för att öka precisionen inom virkestorkningen.
Thomas Karlsson ger exempel på hur analys och åtgärder ger bra torkningskvalitet hos Karl Hedin i Karbenning.

Medverkande
Martin Haller Torksupport Alent Dynamic AB
Thomas Karlsson Produktionsuppföljning/kvalitetsansvarig
Spår
Effektiv träproduktion

Hämta ditt kostnadsfria entrékort

Välkommen till Trä & Teknik, den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.