Kan robotarna rädda oss från fossilerna?

  • torsdag / 30 augusti / 2018
  • 13:30-14:30
  • Plats Teknikscenen, B-hallen

Beskrivning

Trä är ett återväxande material med potential för klimatvinster. Digitalisering och robotisering möjliggör effektivare produktion av byggnader. Så långt är de flesta överens. Men i vilken omfattning kan robotisering ta träbyggandet mot fossilfrihet? Var ligger möjligheternas horisont, vilka moment och material måste vi lyckas ersätta, och vilka är de viktigaste stegen för att nå dit? Och ärligt talat, hur nära omställningen är vi?
 
Vi bjuder vi in till ett samtal i panelform för att diskutera detta och publikens följdfrågor. Seminariet genomförs som en del av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, och Länsstyrelsen bjuder på fika till de första 40 som kommer.

Medverkande
Lars Atterfors Senior rådgivare inom industriellt byggande Atterfors Consulting AB
Karin Hedlund Huvudinstruktör Chalmers Robotlab ACE White arkitekter och Chalmers
Peter Selberg Forsknings- och innovationsstrateg Johanneberg Science Park
Holger Wallbaum Professor i hållbart byggande Chalmers Tekniska Högskola
Kenneth Wilén Vice VD och teknisk chef Folkhem Produktion AB
Spår
Effektiv träproduktion

Hämta ditt kostnadsfria entrékort

Välkommen till Trä & Teknik, den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.