Nutidens byggande – industriellt byggande i trä, myter, möjligheter och mervärden

  • tisdag / 28 augusti / 2018
  • 11:00-11:30
  • Plats Bygga i Trä, A-hallen

Beskrivning

Det finns flera samhälleliga vinster med ett ökat träbyggande. Genom att i högre grad än idag bygga hus med stommar av trä kan vi uppnå en minskad miljöbelastning, ökad konkurrens i byggsektorn, fler arbetstillfällen i glesbygd och en utvecklad arkitektur. Det finns fortfarande en del farhågor kring att bygga i trä men det finns många bra aspekter att beakta.

Medverkande
Jessica Becker Projektkoordinator, Arkitekt SAR/MSA Föreningen Trästad
Spår
Bygga i trä

Hämta ditt kostnadsfria entrékort

Välkommen till Trä & Teknik, den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.