Trähus, en viktig sänka för organiskt kol för att motverka klimateffekter

  • tisdag / 28 augusti / 2018
  • 12:45-13:45
  • Plats Bygga i Trä, A-hallen

Beskrivning

Vår föreläsning utgår ifrån Torleif Bramryds, professor vid Lunds universitet,  forskning där man genom studier av större stadsstrukturer ser att trä är det byggnadsmaterial som tillåter utbyggnaden av våra växande stadsstrukturer på grund av att träet möjliggör lagrandet av kol. Liljewall arkitekter bidrar med en analys av ett byggt projekt i form av Herrestaskolan och försöker beskriva hur den fungerar och hur miljövänlig den blev genom en LCA analys.

Medverkande
Jesper Karlsson Miljö- och energisamordnare Liljewall arkitekter
Lars Olausson Arkitekt Liljewall arkitekter
Spår
Bygga i trä

Hämta ditt kostnadsfria entrékort

Välkommen till Trä & Teknik, den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.