Välkomna till Sawtec-dagarna!

Sawtec-dagarna arrangeras i år parallellt med Trä & Teknik i samma lokaler som mässan. Under två dagar, 28-29 augusti, berättar sakkunniga representanter från de mest tongivande maskinleverantörerna om de senaste rönen inom modern sågverksproduktion.

 

Hur ser tekniken inom sågverks- & förädlingsindustrin ut om fem eller tio år? För att kunna vara konkurrenskraftiga framgent, måste det investeras i nya maskinsystem för att kunna automatisera mer. Morgondagens arbetskraft förväntar sig också en högre teknik på arbetsplatserna, vilket i sin tur kräver allt högre kompetens.