Trä & Teknik

Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.

Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä.

30 augusti-2 september 2022
på Svenska Mässan i Göteborg

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Den är det självklara valet för dig som vill få mer kunskap och hitta nya affärsmöjligheter inom träets alla användningsområden – från trä- och skogsindustri, sågverk, produktion, snickeri och arkitektur till materialutveckling och forskning.

Mötesplatsen spänner över hela bredden, från råmaterial, sågverk, produktion, möbelsnickeri och export till att bygga i trä, utvinning av nya material och forskning. Ingen annan mötesplats samlar alla som utvecklar, driver och arbetar med trä på samma omfattande sätt.

Trä & Teknik Play

Ta del av intressanta webbinars och digitala sändningar.

Till filmbiblioteket

Klimathotet får träindustrin att växa

Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation.

Läs mer

Bygga i trä

Det här är området för dig som vill designa, bygga och konstruera i ett flexibelt och klimatsmart material. Fokus ligger på byggnation, konstruktion, arkitektur och industriellt byggande i trä.

Läs mer

Effektiv träproduktion

Här hittar du den senaste tekniken och smartaste lösningarna för träbearbetning och sågverksindustrin – både inom produktion och verktyg.

Läs mer

Framtid i trä

Inom det här området ligger fokus på framtidens interiör, snickeri, beslag och möbelindustri.

Läs mer

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid.

På Trä & Teknik 2022 möter du ledare och experter inom tre spännande områden: Effektiv träproduktion, Bygga i trä och Framtid i trä.


Tillsammans för en hållbar framtid i trä

Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin.

Det här är den självklara mötesplatsen för dig som på något sätt arbetar med och använder trä i din verksamhet.

Utställare inför Trä & Teknik 2022: ”Hela branschen längtar efter detta”

Det händer mycket på fyra år. Träindustrin är inget undantag. På Trä & Teknik 2022 visas en rad exempel på revolutionerande tekniska lösningar, intensiv produktutveckling och nya digitala verktyg. Branschen är stekhet – och förväntningarna på mässan skyhöga. Vi har kollat läget med tre utställare. T...

Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska marknaden. - Det var initia...

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre. När fy...

Partners

Innovationspartner

Mediapartner

Information med anledning av covid-19

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Läs mer om vad vi på Svenska Mässan Gothia Towers gör för att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Läs mer