Trä & Teknik

Nordens största mötesplats för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid.

Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg den 3-6 september 2024!

För en hållbar träindustri

Resurseffektivt i alla led, från lokalt till globalt.

Teman 2024

Den cirkulära tillverkningen inom träindustrin

Tiden då vi slentrianmässigt förbrukade och kastade är förbi och gemensamt fäster vi på Trä & Teknik 2024 blicken mot såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet.

Den globala träindustrin

Hur stärker vi den svenska konkurrenskraften utan att kompromissa med kvalitet och hållbarhet? Allt detta och mycket mer utforskas på Trä & Teknik 2024.

Det hållbara samhällsbyggandet i trä

På Trä & Teknik 2024 samlas vi för att diskutera hur vi på bästa sätt främjar ett hållbart samhällsbyggande i trä, och hur vi möter de utmaningar och frågor som väcks till liv längs vägen.

Trävarukedjans resurseffektiva framtid

På Trä & Teknik 2024 sätts fokus på de centrala delarna av trävarukedjan och dess resurseffektivitet, såsom effektiv skogsanvändning och tillverkning, återvinning och återbruk, samt transport och produktdesign.

Annons
12 april / 2024

STTF satsar på kompetens vid Trä & Teknik

Under Trä & Teknik den 3-6 september kommer STTF att fokusera på att lyfta träindustrins kompetensbehov som en central punkt. "Man kan inte komma in från gatan i dagens träindustri, vi behöver kartlägga vilka utbildningar som behövs och se till att ungdomar vill söka", förklarar STTF:s ordförande Peter Funk.   STTF, Svenskt Trätekniskt Forum, kommer att presentera två framträdanden ...
1 mars / 2024

Sawtec vill vara del i stolt industri

En av Trä & Tekniks partners är Sawtec, och de deltar med alla medlemsföretag på mässan i september. "Vi kan vara stolta över att vi har en stor svensk mässa för en så viktig del av näringslivet", säger Sawtecs ordförande Martin de Haas.   Läs hela artikeln hos NTT >>
26 januari / 2024

Rise visar idéer på scen under Trä & Teknik 2024

Rise, Research Institutes of Sweden, har i uppdrag att utveckla nya processer och ny teknik i samarbete med näringsliv, akademi och samhälle. På årets Trä & Teknik fokuserar Rise på att presentera exempel på hur man arbetar och projekt man är inne i.   Läs hela artikeln hos NTT >>  

Innovationspartner

Mediapartners