Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä

Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg!

Läs mer om Trä & Teknik

Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg!

Läs mer om Trä & Teknik

Välkommen till Trä & Teknik den 28-31 augusti 2018!

Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap för träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt missionera ut träet som framtidens material och göra affärer.

Trä & Teknik erbjuder ett unikt tillfälle för alla som på något sätt arbetar med trä att uppdatera sig inom ny teknik, hitta de effektivaste lösningarna och få inspiration av hur andra företag, stora som små, tar sig framåt på marknaden. Framför allt pågår här diskussionen om träets möjligheter och framtid av nyckelpersoner inom alla branscher som på något sätt använder trä.

Boka monter

Välkommen att boka monter på Trä & Teknik 2018.

Boka monter

Varför ställa ut?

Stärk ert varumärke, fler affärer på färre dagar och förstärk relationen till nuvarande kunder. Se fler anledningar att ställa ut här.

Anledningar att ställa ut

Seminarieprogram

Ett omfattande seminarieprogram – skräddarsytt mot olika målgrupper. Programmet på Trä & Teknik 2018 publiceras framöver.

Seminarieprogram