Trä & Teknik

Nordens största mötesplats för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer, akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid.

Välkommen till Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg den 3-6 september 2024!

För en hållbar träindustri

Resurseffektivt i alla led, från lokalt till globalt.

Sågverk och

träbearbetning

Interiör och

snickerier

Samhällsbyggnad

Fokus Arkitektur

Annons

Nyheter från Trä & Teknik

15 maj / 2024

Allt fler vill bygga i trä: “Vi upplever en boost av ökat engagemang”

På fem år har byggandet i trä ökat från 12 till 23 procent. – Allt fler arkitekter, konstruktörer, byggherrar, byggentreprenörer och studenter inser de stora fördelarna, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä. Han är överväldigad av det intresse han möter, inte minst från den yngre generationen.   Svenskt Trä är partner till Trä & Teknik, som äger rum 3–6 septembe...
13 maj / 2024

Så kan intelligenta styrsystem optimera sågverkens elförbrukning

Den nya generationens intelligenta styrsystem för virkestorkning öppnar helt nya möjligheter för sågverk. – Med flexibel eldrift och digitalt styrd virkestorkning kan sågverk få nya inkomstkällor när fläktarna styrs ned på minut- och sekundnivå, säger Marcus Vendt, forskare på RISE, som medverkar på Trä & Teknik 2024.   På årets Trä & Teknik, 3–6 september, riktas fokus – både ...
12 april / 2024

STTF satsar på kompetens vid Trä & Teknik

Under Trä & Teknik den 3-6 september kommer STTF att fokusera på att lyfta träindustrins kompetensbehov som en central punkt. "Man kan inte komma in från gatan i dagens träindustri, vi behöver kartlägga vilka utbildningar som behövs och se till att ungdomar vill söka", förklarar STTF:s ordförande Peter Funk.   STTF, Svenskt Trätekniskt Forum, kommer att presentera två framträdanden ...

Innovationspartner

Mediapartners