Trä & Teknik flyttas fram till 2021

Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä. Svenska Mässan i Göteborg.

Den nordiska mötesplatsen för alla som arbetar med och använder trä. Svenska Mässan i Göteborg.

Trä & Teknik är Nordens största mötesplats för alla som arbetar med och använder trä. Den är det självklara valet för dig som vill få mer kunskap och hitta nya affärsmöjligheter inom träets alla användningsområden – från trä- och skogsindustri, sågverk, produktion, snickeri och arkitektur till materialutveckling och forskning.

Här kan du upptäcka ny teknik, hitta smarta lösningar och lära dig mer om digitaliseringen och hur den tar din verksamhet till nästa nivå. På mässgolvet finns de senaste nyheterna från ledande leverantörer.

Klimathotet får träindustrin att växa

Svensk träindustri kommer framöver gemensamt att driva frågor inom Agenda 2030 med utgångspunkt i trä, hållbar utveckling och ökad innovation.

Läs mer

Bygga i trä

Det här är området för dig som vill designa, bygga och konstruera i ett flexibelt och klimatsmart material. Fokus ligger på byggnation, konstruktion, arkitektur och industriellt byggande i trä.

Läs mer

Effektiv träproduktion

Här hittar du den senaste tekniken och smartaste lösningarna för träbearbetning och sågverksindustrin – både inom produktion och verktyg.

Läs mer

Framtid i trä

Inom det här området ligger fokus på framtidens interiör, snickeri, beslag och möbelindustri.

Läs mer

Nyckeln till en indexerad och digitaliserad sågverksindustri

Ett livesänt event om ökad lönsamhet genom vetskap

Under eventet lanseras produktnyheten NEXUM som kommer att förändra och utveckla träindustrin. DigiWood står bakom produkten som tagits fram i nära samarbete med Moelven och RISE.

Den 25 november får du kunskap om hur ett index kan hjälpa dig att nå högre effektivitet, öka såväl värde- som volymsutbyte och därmed ge en ökad lönsamhet i din affärsverksamhet. Eventet riktar sig till dig som är verksam inom alla delar av trämekanisk industri i Norden.

Ta chansen att nätverka med kollegor, knyta nya kontakter och inspireras av hur andra företag löst problem och hanterat utmaningar. Här samlas näringsliv, politiker, leverantörer,akademi och offentlig sektor för att diskutera träets möjligheter och framtid.

På Trä & Teknik 2021 möter du ledare och experter inom tre spännande områden: Effektiv träproduktion, Bygga i trä och Framtid i trä.

Välkommen 24 – 27 augusti 2021

Coronaviruset har fått konsekvenser i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Efter att ha fört dialog med utställare, intresseorganisationer och partners har vi kommit fram till beslutet att flytta mässan till den 24-27 augusti 2021.

Samtidigt som vi beklagar att vi inte kan ses fysiskt i år, är vi nu i full gång med att ställa om årets innehåll och planera för nytt så att du kan ta del av en ännu bättre mässa nästa år.

Mer information för dig som är utställare

Tillsammans för en hållbar framtid i trä

Trä & Teknik är samlingsplatsen i Norden som visar upp och sprider kunskap om träets alla användningsområden. Här möts näringsliv, politiker, leverantörer och akademi för att gemensamt säkra en lönsam framtid inom träindustrin.

Det här är den självklara mötesplatsen för dig som på något sätt arbetar med och använder trä i din verksamhet.

Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska marknaden. - Det var initia...

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre. När fy...

Resursutnyttjande i fokus för Sawtec

Intelligent teknik för trä på Trä & Teknik. Inför Trä & Teknik i september har teknikleverantörernas organisation Sawtec tagit ett samlat grepp för att visa upp framtidens teknik. ...

Partners

Innovationspartner

Mediapartner

Information med anledning av covid-19

Våra besökares och medarbetares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet. Läs mer om vad vi på Svenska Mässan Gothia Towers gör för att du ska känna dig trygg när du besöker oss.

Läs mer