Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Trä & Teknik!

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Trä & Teknik!

Martin Claeson
Säljare
E-post: martin.claeson@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 54

Jan Tjörngren
Säljare
E-post: jan.tjorngren@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 17

Kontakta Jan om du vill diskutera ett deltagande på Trä & Teknik.

Stefan Sundqvist
Affärsansvarig
E-post: stefan.sundqvist@svenskamassan.se
Tel: 031-708 80 71

Kontakta Stefan om ni vill medverka på annat sätt, genom något samarbete eller t.ex. som föreläsare eller skapa aktiviteter.

Internationella representanter

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk

Tyskland, Österrike och Nederländerna
Alexander Zielke
SvenskConsult
Postfach 1505
65800 Bad Soden, Germany
Tel: +49 1733 189 237
E-post: svenskconsult@t-online.de