Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Trä & Teknik!

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring Trä & Teknik!

Martin Claeson
Säljare
E-post: martin.claeson@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 82 54

Kontakta Martin om du vill diskutera ett deltagande på Trä & Teknik.

Stefan Sundqvist
Affärsansvarig
E-post: stefan.sundqvist@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 80 71

Kontakta Stefan om ni vill medverka på annat sätt, genom något samarbete eller t.ex. som föreläsare eller skapa aktiviteter.

Annika Persson
Affärsutvecklare
E-post: annika.persson@svenskamassan.se
Tel: +46 (0)31-708 80 43

Kontakta Annika om ni har frågor eller idéer kring arrangemanget.

International Sales

Norge, Baltikum, Polen och Island
Kjell Dehli
Scanexpo
Lilleströmveien 994
N-1912 Enebakk, Norway
Tel: +47 64 92 71 09
E-post: kjell@scanexpo.com

Danmark
Rud Jacobsson
Korf & Co
Bredgade 63
DK 1260 København K, Denmark
Tel: +45 70 20 20 06
E-post: rud@korf.dk

Tyskland, Österrike och Nederländerna
Alexander Zielke
SvenskConsult
Postfach 1505
65800 Bad Soden, Germany
Tel: +49 1733 189 237
E-post: svenskconsult@t-online.de