Nyheter

Nyheter från Trä & Teknik.

Inga resultat

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

20 mars / 2020

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre. Läs hela artikeln på Ny Tekniks hemsida >>

Läs vidare

Resursutnyttjande i fokus för Sawtec

23 januari / 2020

Intelligent teknik för trä på Trä & Teknik. Inför Trä & Teknik i september har teknikleverantörernas organisation Sawtec tagit ett samlat grepp för att visa upp framtidens teknik. – Vi kommer att synas tydligare än förra gången, berättar Sawtec:s ordförande Martin de Haas. Vi har en större yta som kommer att ge mer utrymme för varje företag och samtidigt ska utformningen av vårt områ...

Läs vidare

Klimathotet i fokus på Trä & Teknik 2020: "Vi behöver se resultat – nu!"

20 januari / 2020

– Det är meningslöst att predika för redan frälsta. Vi måste få med alla: politiker, tjänstemän, beställare och byggherrar. Magnus Falk på Trästad Sverige och arkitekterna Pi Ekblom och Karin Löfgren, initiativtagare till TränätverkA, har höga förväntningar på Trä & Teknik 2020: de vill se en bredare samverkan för att möta klimathotet. Redan vid klimatmötet i Paris 2015 slogs fast at...

Läs vidare

Rise visar resultat på Trä & Teknik – ny organisation ger one-stop-shop

16 januari / 2020

Rise har engagerat sig som innovationspartner vid Trä & Teknik i september. Där vill de visa upp resultat från genomförda forskningsprojekt, men även i ett framtidsperspektiv presentera ett Rise som kan fungera som en så kallad one-stop-shop för företag inom träindustrin. – I dag har vi större möjligheter än någonsin att erbjuda både bredd och djup, menar Hans Holmberg, forsknings- och affä...

Läs vidare

TMF vill stå mitt i smeten på Trä & Teknik

11 december / 2019

Vill ge varje företag eget fokus i Agenda 2030. – Alla företag inom träindustrin har skäl att engagera sig i Agenda 2030. Men beroende på material och produkter kan fokus vara på olika områden, menar Robin Ljungar, hållbarhetschef vid branschorganisationen TMF. För TMF är hållbar produktion och logistik en grund för det mesta som organisationen arbetar med. Av de totalt 17 målen i Agenda 203...

Läs vidare

STTF lägger fokus på kompetens

05 december / 2019

Vill rusta industrin för uthållig utveckling. – STTF har i flera år arbetat med att stärka kompetensen i träindustrin, säger ordförande Peter Funk. Inför Trä & Teknik nästa år, och dess fokus på Agenda 2030, är vår roll den samma. STTF kommer att presentera sitt arbete och de de satsningar man gjort för att höja kompetensen vid sågverk och träindustrier. Vi är ju en förening med enskild...

Läs vidare

Trä & Teknik blir scen för Agenda 2030

19 november / 2019

Träindustrin pratar viktiga hållbarhetsmål i Göteborg. Vid Trä & Teknik i Göteborg den 8 - 11 september 2020 kommer Agenda 2030 vara en grund för många av budskapen från branschen. – Trä har en enorm medvind just nu, säger Svenskt Trä:s vd Matthias Fridholm. Det finns en tydlig färdplan mot 2025 och framåt, som blir en utgångspunkt för vad vi gör under Trä & Teknik. Mathias Fridholm...

Läs vidare

Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

28 juni / 2019

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF), STTF och Sawtec. Avtalet omfattar mässorna 2020, 2022 och 2024. Dessutom blir statliga forskningsinstitutet RISE innovationspartner för nästa års mässa. – Samarbetet stärker inte bara vår mötesplats utan hela träindustrin, säger Martin Claeson, affärsansvarig f...

Läs vidare

Supernöjda utställare ger toppbetyg åt Trä & Teknik!

03 september / 2018

Utställarna vittnar om rekordförsäljning på årets Trä & Teknik. – Det här var över all förväntan, säger Teuvo Pöyhönen på Crescocito, som ställde ut för första gången och direkt fick ett 50-tal leads – flera i miljonklassen! 223 företag ställde ut på årets Trä & Teknik på Svenska Mässan, som avslutades i fredags. Mässan hade över 7000 fackbesökare och fullsatta seminarier. Mässan, som...

Läs vidare

​I fokus på Trä & Teknik: Hel stadsdel byggs i trä

30 augusti / 2018

Ett nedlagt stenbrott utanför Göteborg blir en ny stadsdel – helt byggd i trä! – Miljön inspirerar verkligen. Vi vill läka såren i naturen, säger Marianne Sätre, arkitekt på norska Snöhetta. Att bygga stadsdelar i trä har inte gjorts på närmare hundra år i Sverige. Men nu ska det bli av. Projektet Wendelstrand i Mölnlycke, med uppemot 800 lägenheter, presenteras under pågående Trä & Teknik...

Läs vidare

Kungen på Trä & Teknik 2018: ”En inspiration för hela branschen”

29 augusti / 2018

– Träd växer långsamt men kunskap växer snabbt. Den här mässan är en viktig sådan växtplats. Med de orden invigde H.M. Konungen träindustrins stora mötesplats Trä & Teknik på Svenska Mässan igår, tisdag. Besöket, som kom till på kungen eget initiativ, väckte stor uppmärksamhet. I sitt invigningstal reflekterade kungen även kring en annan invigning, den för hundra år sedan när kungens farfa...

Läs vidare

Så blev Moelven Sveriges smartaste sågverk

23 augusti / 2018

På Trä- och Teknikmässan den 28-31 augusti i Göteborg redovisas resultaten av det tvååriga projektet ”Det smarta digitala sågverket”. Bakom projektet som delfinansierats av Vinnova, står Moelven Valåsen AB, RISE Research Institutes of Sweden, RemaSawco och Schneider Electric.  Välkommen att lyssna till flera seminarier om resultaten och lärdomar från projektet! Solna, 23 augusti 2018 – För...

Läs vidare

Setras VD: ”Vi ställer upp och tar hand om brandtimret”

22 augusti / 2018

Den skog som har brunnit är inte värdelös – långt därifrån. Men exakt hur mycket som kan sågas upp vågar inte Hannele Arvonen, VD och koncernchef på Setra Group, säga: – Från tidigare bränder vet vi att en hel del kan räddas, men då måste vi agera snabbt, säger hon. Med åtta sågverk, hyvleri och limträfabrik är Setra Group Sveriges största träindustriföretag. Hannele medverkar på Trä & Tek...

Läs vidare

Kungen besöker Trä & Teknik på Svenska Mässan

14 augusti / 2018

Den 28 augusti besöker H.M. Konungen Trä & Teknik, Nordens ledande mässa för träindustrin, på Svenska Mässan. Under en hel dag tar kungen del av industrins senaste innovationer, banbrytande arkitektur och moderna produktionslösningar. Besöket sker på kungens eget initiativ. Programmet inleds på Svenska Mässan klockan 10.15 med invigningstal av H.M. Konungen, Mikael Eliasson, direktör Svensk...

Läs vidare

Intervju med Träcentrum

20 juni / 2018

Hur arbetar ni för ett högre miljöansvarstagande inom er bransch? Anläggningen där vi har vår verksamhet är idag drygt 13 000 kvadratmeter. Hela anläggningen är en mönster- och referensanläggning för den trärelaterade industrin när det gäller såväl inre som yttre miljö, belysning, hantering av spån och damm, ventilation m.m. Träcentrum arbetar med olika projekt, uppdrag och utbildningar för at...

Läs vidare

Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle

19 juni / 2018

Vårt samhälle står inför en rad utmaningar i form av klimathot, råvarubrist samt prisexplosioner på råvaror. Därför arbetar Trä- och Möbelföretagen (TMF) aktivt med att stötta sina medlemsföretag i utvecklingen av affärsmodeller som bygger på cirkulär ekonomi. – Med en cirkulär affärsmodell kan företag få ner utsläppen och bli mer energieffektiva, säger Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef...

Läs vidare

"Trä är ett fantastiskt material"

19 juni / 2018

Trä som substrat för solceller att montera som paneler på tak. Eller varför inte använda trä som ett filtermaterial för att exempelvis separera olja från vatten. På Wallenberg Wood Science Center (WWSC) handlar det om att hitta helt nya användningsområden för trä. – Det finns ingen satsning på träforskning som är lika stor som den här, förklarar Lars Berglund, föreståndare på WWSC. Forsknings...

Läs vidare

Ett torg fyllt av idéer och innovationer

19 juni / 2018

Innovation Square för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag och kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, liksom världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Det är stora områden att knyta samman, men behövligt när man ska öka svensk innovationshöjd och konkurrenskraft. Till mässan utlyser man en rykande färsk tävling: ”Få...

Läs vidare

Några av mässans topptalare

19 juni / 2018

Vilka möjligheter och vilka problem för den digitala robotrevolutionen med sig? Framtiden är redan här, konstaterar Stefan Fölster. Vi står mitt i en pågående omstrukturering av samhället där smarta maskiner, robotar och digitala lösningar successivt övertar fler och fler samhällsfunktioner. Stefan har ett stort intresse för innovation och utveckling och har vigt en stor del av sitt yrkesliv ti...

Läs vidare

Nordens gran i världens högsta trähus

19 juni / 2018

Nu växer det 81 meter höga Mjöstornet fram i Brumunddal i Norge. Projektet har blivit möjligt tack vare Trä 8, Moelvens byggsystem som är en rejäl utmanare till stål och betong. Helt baserat på förnyelsebart material med limträ och limträbalkar och en stomme så lätt att den förbrukar minimalt med material. Vilket ger ett mindre koldioxidavtryck som i sin tur är vinst även miljön. Elegant kretsgång...

Läs vidare

Industriellt byggande - rationellt med stora möjligheter

19 juni / 2018

Fördelarna med industriellt byggande är flera. Bland annat är det ett sätt att bygga staden på landet. Dessutom går det att effektivisera och få byggandet mycket mer välplanerat än vad det är idag. Sist men inte minst råder det ett växande bostadsbehov i Sverige – ett berg som vi bara skjuter framför oss och som vi måste ta itu med, menar Helena Lidelöw, konstruktionschef på Lindbäcks bygg. Det...

Läs vidare

Längden, bredden och höjden på mässan

19 juni / 2018

Världsberömde Kevin Flanagan, PLP Architecture i London, kommer att föreläsa på mässan. Under 30 år som arkitekt har han skapat ett stort antal prisbelönta byggnader i världsstäder och är just nu aktuell med tre skyskrapor i massivträ, under namnen Oakwood Timber 1,2 och 3. Torn 1 var en 300 meter hög skyskrapa, med huvudkonstruktionen av prefabricerade moduler i trä hämtat från miljöcertifierade...

Läs vidare

Träindustrin har en enorm potential!

19 juni / 2018

Byggmaterialet trä kan med fördel ersätta betong och stål. Nästan allt som idag görs av fossila råvaror kan ersättas av skogsråvara. Det ger sammantaget oändligt långsiktiga möjligheter för Sveriges träindustri. Framtiden växer i skogen! På årets Trä & Teknik speglar vi hela värdekedjan: från skogsodling och sågverk till industriellt byggande i trä, möbelindustri, interiör och snickeri och...

Läs vidare

Södra satsar på höga hus i trä: ”Vi tänker storskaligt”

13 juni / 2018

Skogsindustrikoncernen Södra gör en storskalig satsning på CLT och andra konstruktionsprodukter. – Vi ser ett kraftigt växande intresse för byggande i trä. Där vill vi vara med på ett helt nytt sätt, säger Urban Blomster, projekt- och marknadsansvarig på Södra Building Systems. Med Södra Building Systems erbjuder man nu ett kraftigt utökat produkt- och tjänsteutbud på byggsidan. Satsningen pre...

Läs vidare

Robotar tillverkar exklusivt snickeri: ”En verklig utmaning!”

13 juni / 2018

Hur tar man hantverket till industrin? – Vi producenter måste våga bli utmanade av formgivarna, säger Martin Johansson, VD på Stolab. Lagom till Trä & Teknik tar företaget fram en smått revolutionerande fåtölj, handgjord i varje detalj. Men tillverkad med maskinteknik. I samverkansprojektet Innovation Square fick formgivaren Dan Ihreborn uppgiften att göra något klurigt, som skulle sätta...

Läs vidare

”Kommunerna måste inse att det blir billigare att bygga i trä!”

13 juni / 2018

Idag byggs knappt vart tionde flerbostadshus i trä. – Ambitionen borde vara 50 procent, säger Jessica Becker på Trästad Sverige, som ger konkreta råd till Sveriges kommuner. På Trä & Teknik lyfter hon fram flera goda exempel: Växjö, Skellefteå och Skövde är tre av dem. Men allra bäst är Norge. Trästad Sverige är en ideell förening som vill inspirera till att bygga i trä och sprida kunskap...

Läs vidare

Intervju med RISE

12 juni / 2018

Berätta lite om RISE och hur ni arbetar för svenska skogsindustri? RISE är ett institut, som ägs av staten, vars främsta uppgift är att främja utveckling och konkurrenskraft i Sverige. Detta görs bl.a. genom att våra forskare och ingenjörer deltar och driver utvecklingsprojekt med industrin. En annan stor del av vårt arbete är provning och verifiering av produkter och system. Det kan vara standar...

Läs vidare

En certifierad dörröppnare för världen - Häfele Loox

11 juni / 2018

Belysning och ljud i möbler, i samband med Smarta Hem, kan användas för att skapa affärer runtom i världen. Häfeles Loox komponenter är individuellt certifierade för att kunna bemöta alla sorters installationer och användningsområden på den globala marknaden. Häfele är ett globalt familjeföretag med högkvarter i Tyskland. Det grundades 1932 och levererar idag möbelbeslag, byggbeslag, och elektr...

Läs vidare

Ledande arkitektfirma storsatsar: ”Trä är överlägset”

11 juni / 2018

Arkitema, Danmarks största arkitektbyrå med stor verksamhet även i Sverige och Norge, gör en målmedveten satsning på träbyggnation. På Trä & Teknik berättar projektledaren Daniela Grotenfelt varför: – Det handlar om att minska klimatpåverkan. Då kan inget annat byggmaterial jämföras med trä, säger hon. Daniela Grotenfelt, hållbarhetsexpert på Arkitema, konstaterar att hållbarhetsaspekten...

Läs vidare

Premiär för nytt nätverk: ”Alla behöver inte uppfinna hjulet”

25 maj / 2018

– Vi blev smått chockade över gensvaret! Det har rasslat till rejält i mejlboxen, kan jag säga. Karin Löfgren beskriver reaktionen på det nätverk för arkitekter som AIX Arkitekter, White och Träbyggnadskansliet tog initiativ till häromveckan. I augusti presenteras ”TränätverkA” på Trä & Tekniks scen. Nätverket vill lyfta gemensamma frågeställningar om trä inom arkitektkåren, mot bakgrund...

Läs vidare

Design utmanar teknik när ICS kommer till Trä & Teknik

25 maj / 2018

”För dyrt eller för svårt” sätter ofta käppar i hjulen för formgivarens kreativitet. När idéerna når produktionen ska de ofta skalas av och bli renare och enklare. – Nu finns så mycket ny teknik att det är dags att ge formgivarna fria händer, säger Anna Rosenqvist, ny vd för Interior Cluster Sweden, som kommer till Trä & Teknik, 28-31 augusti, med sex produktionstekniska utmaningar och en fåt...

Läs vidare

3 snabba med Blum

11 maj / 2018

Kan ni berätta lite mer om er företagsfilosofi ”Kundnytta för alla”? Vår tanke är att vi skall tillhandahålla produkter som är till nytta för alla som kommer i kontakt med våra produkter. Tillverkarna skall dra nytta av våra produkter och tjänster i sin produktion. Återförsäljare skall kunna använda vår kvalitet och service som argument vid försäljning. Montörerna skall få en enklare vardag t...

Läs vidare

Sawtec-dagarna på Trä & Teknik: ”En briljant idé!”

09 maj / 2018

I år sammanstrålar två av träindustrins största event, Sawtec-dagarna och Trä & Teknik på Svenska Mässan i Göteborg. – Många av våra kunder och medlemmar ska ändå till Göteborg. Så vi slår två flugor i en smäll, säger Tomas Ivarsson på Sawtec. Sawtec, en ideell förening för tongivande maskinleverantörer, inbjuder vart fjärde år kunder inom den träbearbetande industrin till workshops för at...

Läs vidare

3 snabba med L.O.A.B.

07 maj / 2018

Vilka krav ställer sågverken på er som maskinleverantör? Leverantören skall kunna erbjuda maskiner med hög tillgänglighet och högt utbyte av sågade trävaror, samt ha en organisation som tar hand om hela projektet, från inköp, till installation och projektledning, service och eftermarknad. Vidare vill kunden att användarvänligheten är så bra som möjligt, samt att leverantörer har kompetent per...

Läs vidare

3 snabba med Moelven Töreboda

07 maj / 2018

Under mässan kommer ni presentera ert nya system Trä8, kan ni redan nu berätta lite om vad det nya systemet innebär? Trä8 är det klimatsmarta alternativet för flervåningshus såsom bostäder och offentliga byggnader. Trä8 skall idag ses som ett namn på våra samlade metoder och vårt förhållningssätt till att bygga höga trähus snarare än ett strikt standardiserat och låst byggsystem. Vi erbjuder...

Läs vidare

Banbrytande höghusarkitekt till Trä & Teknik

24 april / 2018

Londonbaserade arkitekten Kevin Flanagan har genom sin karriär ritat ett flertal banbrytande höghus, nu vill han ta nästa steg och bygga i trä. Kevin Flanagan insåg tidigt i sin arkitektkarriär att det var de riktigt höga husen som intresserade honom mest. Karriären tog sin start i New York och Flanagan har blivit känd för sin förmåga att ständigt lyckas kommunicera en lättläst idé med tydl...

Läs vidare

Maskindata i realtid tack vare Sophia

20 april / 2018

Industri 4.0 och Internet of Things kan för många verka främmande och ouppnåeligt, men tack vare Biesses nya IoT-plattform Sophia kan det komma att bli vardagen för allt fler träindustrier i Sverige. Fördelarna är många och systemet är designat för att kunna möta branschens krav på att ligga steget före.  Under höstens Trä & Teknik mässa kommer Sophia att ha sin skandinaviska premiär. R...

Läs vidare

Från unik idé till framtidens sågverk

17 april / 2018

Att idéer föds under mässan Trä & Teknik är ingen myt. Under mässan 2016 uppkom tankar kring ett digitalt sågverk, en idé som sedan förverkligades genom det Vinnova- stödda projektet ”Det digitala sågverket”. Projektet drivs av Moelven Valåsen i Karlskoga tillsammans med teknikleverantören RemaSawco, forskningssinstitutet RISE och Schneider Electric. På sikt gynnar projektet hela branschen och...

Läs vidare

Ökad miljöhänsyn gynnar träbyggnationer

16 april / 2018

En ökad medvetenhet för miljön medför ökad omsättning för träbyggnationsmarknaden, detta i samband med nya krav kring koldioxidutsläpp och nya tekniska lösningar innebär att byggnationer i trä har fått helt nya förutsättningar....

Läs vidare

Träindustrin reser sig mot nya höjder

12 april / 2018

I Norge når världens högsta trähus snart sin fulla höjd på 80 meter. I London planerar man två gigantiska höghus i trä och i Tokyo finns ett projekt för ett 350 meter högt trähus som ska stå klart 2041. Trä och-byggnadsindustrin sträcker sig i detta nu till oanade höjder. Ny statistik från TMF visar att flerbostadsbyggandet i trä ökade med 29 % i fjol och 2017 byggdes det 3797 lägenheter i...

Läs vidare

Storsuccén fortsätter: intresset för Trä & Teknik 2018 slår rekord!

11 oktober / 2016

Framgångarna på årets Trä & Teknik avspeglas i ökningen av bokningar inför nästa mässa: intresset att vara med igen har aldrig varit så stort! - Vi fick in ett par riktigt stora mångmiljonprojekt på årets mässa, varav det ena var helt överraskande. För oss är det självklart att vara med igen 2018, säger Tommy Christiansen, VD på Böll-Tec. Redan under årets Trä & Teknik, som gick 6-9 se...

Läs vidare