Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska marknaden. - Det var initia...

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre. När fy...

Resursutnyttjande i fokus för Sawtec

Intelligent teknik för trä på Trä & Teknik. Inför Trä & Teknik i september har teknikleverantörernas organisation Sawtec tagit ett samlat grepp för att visa upp framtidens teknik. ...

Klimathotet i fokus på Trä & Teknik 2020: ”Vi behöver se resultat – nu!”

– Det är meningslöst att predika för redan frälsta. Vi måste få med alla: politiker, tjänstemän, beställare och byggherrar. Magnus Falk på Trästad Sverige och arkitekterna Pi Ekblo...

Rise visar resultat på Trä & Teknik – ny organisation ger one-stop-shop

Rise har engagerat sig som innovationspartner vid Trä & Teknik i september. Där vill de visa upp resultat från genomförda forskningsprojekt, men även i ett framtidsperspektiv presentera ett Rise som kan fungera som en så ka...

TMF vill stå mitt i smeten på Trä & Teknik

Vill ge varje företag eget fokus i Agenda 2030. – Alla företag inom träindustrin har skäl att engagera sig i Agenda 2030. Men beroende på material och produkter kan fokus vara på olika områden, menar Robi...

STTF lägger fokus på kompetens

Vill rusta industrin för uthållig utveckling. – STTF har i flera år arbetat med att stärka kompetensen i träindustrin, säger ordförande Peter Funk. Inför Trä & Teknik nästa...

Trä & Teknik blir scen för Agenda 2030

Träindustrin pratar viktiga hållbarhetsmål i Göteborg. Vid Trä & Teknik i Göteborg den 8 - 11 september 2020 kom...

Träindustrin satsar långsiktigt på Trä & Teknik

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF), STTF och Sawtec. Avtalet omfattar mässorna 2020, 2022 och 2024. Dessutom blir statliga forskningsinstitutet RISE innovationspartner för nästa års mässa. – Samarbetet stärker inte bara...

Supernöjda utställare ger toppbetyg åt Trä & Teknik!

Utställarna vittnar om rekordförsäljning på årets Trä & Teknik. – Det här var över all förväntan, säger Teuvo Pöyhönen på Crescocito, som ställde ut för första gången och direkt fick ett 50-tal leads – flera i miljonklassen! 223 företag ställde ut på årets Trä & Teknik på Svenska Mässan, som avslutades i fredags. Mäss...

​I fokus på Trä & Teknik: Hel stadsdel byggs i trä

Ett nedlagt stenbrott utanför Göteborg blir en ny stadsdel – helt byggd i trä! – Miljön inspirerar verkligen. Vi vill läka såren i naturen, säger Marianne Sätre, arkitekt på norska Snöhetta. Att bygga stadsdelar i trä har inte gjorts på närmare hundra år i Sverige. Men nu ska det bli av. Projektet Wendelstrand i Mölnlycke, med uppemot 80...

Kungen på Trä & Teknik 2018: ”En inspiration för hela branschen”

– Träd växer långsamt men kunskap växer snabbt. Den här mässan är en viktig sådan växtplats. Med de orden invigde H.M. Konungen träindustrins stora mötesplats Trä & Teknik på Svenska Mässan igår, tisdag. Besöket, som kom till på kungen eget initiativ, väckte stor uppmärksamhet. I sitt invigningstal reflekterade kungen även kring en...