”Mässan ger oss en energikick!”

– Förutom prisökningen på träråvara är materialtillgången den stora utmaningen just nu och sannolikt så även på sikt. Därför är det viktigt att materialet används så länge som möjligt. Det säg...

“Skogen är inte bara ett virkesplantage”

Vi befinner oss i en mycket föränderlig tid. Stora klimat- och miljöutmaningar ställer krav på oss och hur vi på oli...

En framtid klädd i trä

Samhällsbyggandet i trä befinner sig på en stabil resa uppåt. 2022 är det även ett av fyra huvud...

Carl Barck, ForestX: ”Vi gör den digitala resan möjlig”

Konsultföretaget ForestX har sedan starten 2018 utvecklat digitala lösningar för trä- och skogsindustrin. I år ställer de för första gången ut på Trä & Teknik. ForestX, med huvudkont...

Derome ställer ut på Trä & Teknik: ”Vi vill kroka arm med nya aktörer”

Trävaru- och byggkoncernen Derome satsar stort på Trä & Teknik 2022. – Vi vill lyfta vårt cirkulära tänk och visa vår bredd: hela serien från skog till färdigt hus, säger An...

Kjell Sehlin, Magna Wood: ”Vi upplever en massiv efterfrågan”

Magna Wood i Kungsbacka är ledande importör av massivträ. Som utställare på Trä & Teknik 2022 vill företaget både träffa befintliga kunder och få nya målgrupper att upptäcka de ex...

Utställare inför Trä & Teknik 2022: ”Hela branschen längtar efter detta”

Det händer mycket på fyra år. Träindustrin är inget undantag. På Trä & Teknik 2022 visas en rad exempel på revolutionerande tekniska lösningar, intensiv produktutveckling och nya digitala verktyg. Branschen är stekhet – och förväntningarna på mässan skyhöga. Vi har kollat läget med tre utställare. T...

Svensk sågverksindustri vinner marknadsandelar internationellt under pandemin

Trots rådande pandemi och minskad efterfrågan har svensk sågverksindustri stått stadigt under krisen och samtidigt ökat sina marknadsandelar internationellt och sin försäljning på den svenska marknaden. - Det var initia...

Många fördelar med att välja trä inom byggindustrin

I en nyligen genomförd omorganisation på statliga kraftsamlingen RISE har man nu inom organisationen 80 personer som med direkt tillknytning till trävaruindustrin. Nu satsar man på att bli ännu bättre. När fy...

Resursutnyttjande i fokus för Sawtec

Intelligent teknik för trä på Trä & Teknik. Inför Trä & Teknik i september har teknikleverantörernas organisation Sawtec tagit ett samlat grepp för att visa upp framtidens teknik. ...

Klimathotet i fokus på Trä & Teknik 2020: ”Vi behöver se resultat – nu!”

– Det är meningslöst att predika för redan frälsta. Vi måste få med alla: politiker, tjänstemän, beställare och byggherrar. Magnus Falk på Trästad Sverige och arkitekterna Pi Ekblo...

Rise visar resultat på Trä & Teknik – ny organisation ger one-stop-shop

Rise har engagerat sig som innovationspartner vid Trä & Teknik i september. Där vill de visa upp resultat från genomförda forskningsprojekt, men även i ett framtidsperspektiv presentera ett Rise som kan fungera som en så ka...