Så blir skogsråvaran en katalysator för framtidens hållbara samhällen

I september medverkar Holmen på Trä & Teknik, mässan för industriell träbearbetning och samhällsbyggande i trä. Skogsspecialisten Jan Åhlund tar plats på scen för att dyka ner i det moderna skogsbrukets spännande utsikter. Tillsammans med Martinsons arbetar Holmen för att skapa en cirkulär värdekedja som rustar den svenska skogsindustrin för framtiden.

 

Samhällets hållbara omställning innebär att energikrävande material ersätts med skogsråvara. För att industrin ska kunna möta en växande befolkning och samtidigt hindra klimatförändringar blir förädling av skogsråvara en avgörande förutsättning. Råvaran ersätter inte bara fossila alternativ, välmående skogar bidrar också till att minska mängden koldioxid i luften och Holmen menar att en investering i skogen är en investering i framtiden.

 

– Att bygga i trä är en långsiktig insats för klimatet. Vi är övertygade om att det i framtiden kommer att finnas en stabil marknad där allt fler går över till skogsråvara när man förstår vilken positiv effekt det har för klimatet, säger Jan Åhlund, skoglig specialist på Holmen.

 

Hela vägen från frö till hus
Holmens affär går ut på att äga och förädla skog genom en värdekedja där varje länk fyller sin funktion. Sedan fyra år tillbaka är Martinsons en del av Holmen och tillsammans levererar bolagen byggsystem för konstruktion av alltifrån affärslokaler till flerbostadshus. Tack vare materialets höga tålighet och låga vikt tillåter modulerna i limträ och KL-trä objektanpassade lösningar och effektiv montering.

 

– Konstruktioner i korslaminerat trä levereras i stort sett som färdiga enheter och det som lyfts av transporten först är det som ska monteras först. Byggsatserna förkortar byggtiden och möjliggör ett bättre alternativ både ekonomiskt och klimatmässigt, säger Stig Axelsson, Senior advisor Sales på Martinsons.

 

Det unika samarbetet gör att Martinsons kan följa materialet hela vägen från ax till limpa. Ett upplägg som medför full kontroll över hela projektprocessen och som lägger grunden för en trygg värdekedja.

 

– Med Holmens hjälp hanterar vi hela processen från frö till hus via våra moderna och högteknologiska sågverk. Vi sköter alla delar i form av projektering, konstruktion och uppritning samtidigt som vi tillverkar, levererar och monterar. På så vis har vi tillgång till hela kedjan på ett unikt sätt, säger Stig Axelsson

 

Ett skogsbruk på naturens villkor
Holmen satsar på effektiv råvaruhantering och egen produktion av vind- och vattenkraft för att möjliggöra cirkulära processer. Av den skogsråvara som inte kan förädlas för klimatsmart byggande produceras kartong och papper som blir till återvinningsbara och fossilfria produkter.

 

– Vi odlar hus på Holmen. Skogen sköts så att träden blir grova och merparten av det som skördas blir sågade trävaror. Av det som blir kvar tillverkar vi andra klimatsmarta produkter såsom kartong och papper. Vi producerar också förnybar energi på vår mark i form av vatten- och vindkraft. Hela vår affär bygger på cirkularitet och hållbarhet. Det är vårt stora bidrag till samhället, säger Jan Åhlund.

 

För att existera i symbios med ett rikt växt- och djurliv utgår Holmens skogsbruk från naturens eget kretslopp. Skogens skiftande naturtyper och artrikedom måste bevaras för att våra ekosystem ska fungera.

 

– Vår ambition är att bevara alla inhemska arter som finns i våra ekosystem och vår skogsskötsel är anpassad därefter. Vi är beroende av fungerande ekosystem med friska och vitala skogar för att kunna leverera råvaror även i framtiden. Det är därför jätteviktigt för oss att bruka skogen på naturens villkor, säger Jan Åhlund.

 

Digitala lösningar driver omställning
Tack vare kombinationen av högteknologiska lösningar och ingenjörskonst har Holmen minskat verksamhetens energi- och råvaruförbrukning. Samspelet mellan naturen och tekniken ska skapa framtidssmarta skogar som gynnar både människan, miljön och samhället.

 

– Skogsbruket är inne i en stor digital transformation. Analog information är idag ersatt med digitala lösningar. Vi jobbar nu med att skapa ytterligare nytta av all digital information genom avancerad analys och AI. Det möjliggör optimering av rätt åtgärder vid rätt tidpunkt men också automation av skogsbruket. Med den här typen av teknik kommer vi i framtiden se förarlösa maskiner som kan jobba autonomt i skogen och leverera väldigt kundspecifika produkter och tjänster, säger Jan Åhlund.

 

Redan idag används digitala lösningar för att effektivisera trävaruindustrin. Maskiner styrda med CNC, Computer Numerical Control, kan utföra avancerade uppgifter som optimerar bearbetningen av råvaran.

 

– Man använder numera styrda maskiner som bearbetar, sågar, fräser och borrar med enorm precision. Det ger möjlighet att bygga avancerade konstruktioner, säger Stig Axelsson.

 

Framtidens skogsindustri
Holmen och Martinsons cirkulära affärsmodell möjliggör maximal resursnytta där materialet återanvänds och återvinns för att motverka slutgiltigt avfall. När produkterna tjänat sitt syfte kan de återanvändas i nya former eller, som en sista åtgärd, användas som biobränsle. Tillsammans ser bolagen skogsråvaran som en katalysator för framtidens hållbara samhällsbyggande.

 

– Ägare av skogsråvara blir framtidens vinnare. Vi kommer att se en ökad efterfrågan och ett ännu högre förädlingsvärde. Som skogsskötare är det otroligt stimulerande att träden bidrar med någonting så positivt för samhället, avslutar Jan Åhlund.

 

Inspireras av Holmen vid Trä & Teknik 2024
Den 4 september kan du se Jan Åhlund på Trä & Tekniks scen där han berättar om Holmens arbete kring det hållbara byggandet, hur det moderna skogsbruket ser ut och inte minst – vad framtiden kommer att ställa för krav.