Ett kraftfullt byggmaterial: så ska trä transformera energibranschen

Efterfrågan på förnybar energi ökar samtidigt som industrin moderniseras. Nu utvecklar det Göteborgsbaserade techbolaget Modvion innovativ teknik för att bygga hållbara vindkraftverk.

 

Wind of Change – så heter vindkraftverket vars turbin vilar på ett 105 meter högt torn byggt i nordisk gran. Konstruktionen som står en bit utanför Skara monterades under 2023 och är teknikföretaget Modvions första kommersiella verk. Idag kan bolaget som grundades av David Olivegren, Otto Lundman och Joakim Örneblad tillsammans med Chalmers Ventures tillverka och driva fullt fungerande vindkraftverk med en konstruktion där trä ersatt betong och stål.

 

– Vi har kommit otroligt långt. Vi har kommit så långt att vi har en maskin, ett fullt producerande vindkraftverk i full skala med en totalhöjd på 150 meter. Det bär upp en V90-megawatt-plattform och producerar som vilket standardkraftverk som helst, berättar David Olivegren.

 

Projektet gör det möjligt för Modvion att för första gången visa upp hur den unika tekniken kan se ut i kommersiell skala. Vindkraftstornet består av totalt 28 moduler fördelade i 7 sektioner och med vindkraftsbladen inräknade uppnår verket en totalhöjd på 150 meter. Modulerna består av laminerat trä och lägger grunden för leveransen av vindkraftstorn med minimal miljöpåverkan.

 

Modvion och RISE banar väg för energibranschen
Bakom den banbrytande tekniken ligger ett partnerskap med forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden. För att få rätt maskincertifiering behövde Modvion hjälp från en kvalificerad partner.

 

– Vi behöver visa att maskinen kommer klara alla extrema påfrestningar som den kan tänkas utsättas för under sin livslängd. Och då behöver vi hjälp från ett ackrediterat testningsinstitut, i vårt fall RISE. Tillsammans definierar vi testområden för att utröna om våra beräkningar av verkens styrkor och egenskaper stämmer. Därefter utförs tester hos RISE, säger David Olivegren.

 

– Vissa av testmetoderna följer exakta standarder medan andra är specialanpassade. I och med att det är ett helt nytt område är det inte alltid helt lämpligt att använda sig av standardiserade metoder. Det finns sällan ett rätt sätt för någonting som är helt nytt. Så det har utformats en väldig massa specialmetoder under prövningarna med Modvion, ett fantastiskt kreativt arbete, fortsätter Viktor Norbäck, forskning- och utvecklingsingenjör på RISE.

 

Ett starkt material med lång livslängd
Vindkraftverkens träkomponenter har flera fördelar, inte minst för klimatet. Genom att när det är lämpligt ersätta traditionella byggmaterial som stål och betong med trä har Modvion minskat produktionens koldioxidutsläpp.

 

– Fördelarna är att det är ett väldigt lätt material som samtidigt har en god förmåga att hantera dynamisk last. Styrkan per viktenhet är högre än för stål och betong. Därför är det ett utmärkt material att bygga modulära konstruktioner i, säger David Olivegren.

 

Dessutom är vindkraftstornen designade för att leva länge. David Olivegren förklarar att träkonstruktioner har en lång livslängd, särskilt när de skyddas.
– Det ska väldigt mycket till för att förändra klimatet som trätornet lever i. På utsidan är det skyddat av en tjock coating och noggrant fogade skarvar. Så det påverkas inte av det yttre klimatet eller den yttre fukthalten och lever därför under väldigt jämna förhållanden.
När kraftverket inte längre är driftdugligt ska träet som burit upp det leva vidare i nya former. Tornets limträkonstruktion kan demonteras och sågas upp till balkar och pelare som används för att bygga hus, och i en tredje livscykel blir träet till papper.

 

Kostnadseffektivitet öppnar nya dörrar
Tack vare att råvarupriserna för trä inte påverkas av handelshinder eller världsekonomin i samma utsträckning som priserna för stål kan Modvion bygga höga verk till låg kostnad. När effektuttaget ökar blir kostnaden per producerad kilowattimme lägre, en kostnadseffektivitet som ska förse kraftproducenter med en bättre affär. Siktet är därtill inställt på att utvinna byggmaterial lokalt där vindkraftverken ska produceras.

 

– Det är också så att vi inte är beroende av material från något annat land eller annan region. Vi bygger i det material som finns där vi är. När vår tillverkning tar plats i Norden använder vi nordisk gran. När vi utökar och flyttar över Atlanten så köper vi amerikansk och kanadensisk gran, säger David Olivegren.

 

En hållbar omställning
Tillsammans med den globalt ledande vindkraftstillverkaren Vestas har Modvion utvecklat nästa generations vindkraftstorn, och nu ligger lanseringen runt hörnet. Tornen ska bära upp den kraftfulla plattformen EnVentus och i framtiden även andra megawatt-plattformar.
– Vi håller på att förändra vindkraftsbranschen för alltid. Just nu sker det en enormt stor omställning i och med att vi visar att det fungerar och att vi rullar ut nästa generation. Det är revolutionerande för branschen och superspännande för oss, berättar David Olivegren.
Modvion ser stor potential i tekniken och bolaget har en ljus framtidstro. Den hållbara omställningen inom trä- och skogsindustrin innebär att intresset för engineered wood och limträprodukter ökar samtidigt som efterfrågan på pappersråvara minskar.
– Tekniken är ny för vindkraftsindustrin och det är inte omöjligt att den även kan anpassas och användas inom byggindustrin och i synnerhet inom trävaruindustrin. Modvions trätorn är en vidareförädlad produkt som ökar värdet på den råvara som används. Inom trävaruindustrin finns många möjligheter att göra likadant och på så sätt öka lönsamhet genom resurseffektivisering vilket samtidigt för att vi får ut mer nytta från den skog vi avverkar, avslutar Viktor Norbäck.

 

Upptäck Modvion och RISE:s banbrytande projekt på Trä & Teknik 2024
Den 6 september står Viktor Norbäck och David Olivegren på Trä & Tekniks scen och berättar om den revolutionära resan mot hållbara vindkraftverk.