Allt fler vill bygga i trä: "Vi upplever en boost av ökat engagemang"

På fem år har byggandet i trä ökat från 12 till 23 procent.
– Allt fler arkitekter, konstruktörer, byggherrar, byggentreprenörer och studenter inser de stora fördelarna, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä.
Han är överväldigad av det intresse han möter, inte minst från den yngre generationen.

 

Svenskt Trä är partner till Trä & Teknik, som äger rum 3–6 september på Svenska Mässan, där man tänker driva sina hjärtefrågor. Och det gör man i medvind! Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä, berättar hur positivt förvånad han blev av intresset för trä som material på den stora byggmässan Nordbygg i april i år:
– Det gjorde mig väldigt glad! När jag reflekterar över vad som skedde känns det som en boost och ett svar på att träbyggandet kommer att öka ytterligare. Vi har varit med på Nordbygg många gånger tidigare och har aldrig upplevt något liknande.

 

Budskapet når fram
Framför allt slogs Johan av det ungdomliga inslaget i Svensk Träs monter.
– Studenterna var väldigt intresserade. Men jag märkte även ett starkt ökat engagemang bland praktiserande konstruktörer och arkitekter.
– Ofta var det de unga i de här kategorierna som ville veta mer om trä och träbyggande. För dem är trä ett naturligt val, de vill bidra till den gröna omställningen. Det känns som att budskapet vi jobbat med i så många år – bland annat genom handböcker, hemsidor och utbildningar – har nått fram.

 

Fyra i – lyckad strategi
Svenskt Trä arbetar sedan länge med en strategi som utgår från fyra i: information, inspiration, innovation och instruktion.
– Vi har till exempel varit generösa med handböcker för att sprida kunskap om byggande i trä, säger Johan Fröbel.
I fokus för strategin står frågor kring klimat och hållbarhet.
– För varje träd som avverkas återplanterar vi två till fyra nya, förklarar han.
– Virket från fina svenska skogar ska sedan användas i välprojekterade konstruktioner, bra beskrivna så vi vet vad vi bygger in. I vår vision ska vi inte riva byggnader, utan demontera dem. Och återbruka materialet. På så sätt kan vi binda koldioxiden i träet och motverka klimatutsläppen.

 

Kraftigt ökad marknadsandel
Johan Fröbel menar att trä som material har en självklar plats, även i det storskaliga byggandet.
– Här kan Sverige bli ett föregångsland. Vi har väldigt goda förutsättningar: vi har råvaran, vi är duktiga på att förädla. Och vi har kunnandet att bygga i trä, och blir allt bättre på det.
Något håller onekligen på att hända. Allt fler träbyggnadsprojekt drar igång och marknadsandelarna för träbyggande har ökat kraftigt de senaste fem åren. Statistik från Prognoscentret 2018–2023 visar att andelen nybyggnationer med stommar av trä ökade från 13 till 22 procent inom sektorn industri och lager. Från 18 till 40 procent i offentliga lokaler som skolor och sjukhus. Och från 9 till 16 procent i byggandet av flerbostadshus. Totalt för perioden ökade andelen träbyggnation från 12 till 23 procent.
– En väldigt positiv utveckling! Vårt mål är att andelarna ska bli ännu högre, även om byggbranschen som helhet fortfarande går trögt, säger Johan.
– På senare tid har vi ändå märkt en ökad optimism från byggföretagen, även om det är för tidigt att tala om en konjunkturuppgång. Vi har varit i botten och är på väg upp. Om ett år kanske det kan börja ta fart.