Så kan intelligenta styrsystem optimera sågverkens elförbrukning

Den nya generationens intelligenta styrsystem för virkestorkning öppnar helt nya möjligheter för sågverk.
– Med flexibel eldrift och digitalt styrd virkestorkning kan sågverk få nya inkomstkällor när fläktarna styrs ned på minut- och sekundnivå, säger Marcus Vendt, forskare på RISE, som medverkar på Trä & Teknik 2024.

 

På årets Trä & Teknik, 3–6 september, riktas fokus – både i utställning och seminarier – mot den högteknologiska utvecklingen inom virkestorkning, en central och energikrävande del av sågverksprocessen.
Bland de medverkande märks Valutec i Skellefteå, marknadsledande leverantör av virkestorkar och styrsystem.
– Vi kommer att visa konkreta exempel på verkliga projekt i teknikens framkant, säger John Karbin, automationschef på Valutec.

 

John Karbin
John Karbin.

Fullt integrerat i styrsystem
Det vatten som finns i virket måste förångas på ett eller annat sätt för att slutprodukten ska hålla god och jämn kvalitet. För att optimera slutfuktkvoten i virket har Valutec tagit fram en avancerad beräkningsmodell som bestämmer fuktavgången i sågade trävaror, utifrån den temperatur man har i virkestorken.
– Vi har förfinat modellen under 15 år. De senaste åren har vi gjort ett genombrott som gör att vi, även i stor skala, kan beräkna slutfuktkvoten med cirka en procents avvikelse. Det ger sågverken ett nytt verktyg som visar när man ska avsluta processen, förklarar John.
Modellen, som bygger på maskininlärning, är fullt integrerad i det adaptiva styrsystemet och ger en automatisk omställning av temperatur och fläktar.

 

Stora värden står på spel
Torkning av trävaror är väldigt energikrävande och man kan torka sönder virke om den pågår för länge eller i fel temperatur, konstaterar John Karbin.
– Det handlar om stora värden, både i energiförbrukning och kvalitetsresultat. Att trävarorna håller jämn kvalitet är oerhört viktigt, så de kan användas till de ändamål de är tänkta för. Tillverkning av limträ för byggindustrin ställer till exempel höga krav på slutfukten i virket.
Sågverken kan också hämta kommande dagspriser från Nordpol, och utifrån de priserna välja vid vilka tidpunkter man vill minska elenergiförbrukningen och på så sätt kostnadsoptimera.

 

Marcus Vendt
Marcus Vendt.

Får betalt för oförbrukad el
De moderna, digitala styrsystem som alltfler sågverk investerar i hjälper också till att sänka belastningen på elnätet. Det blir möjligt när styrsystemet för torkarna och elnätet tillåts “kommunicera” i högre grad. På Trä & Teknik berättar Marcus Vendt från forskningsinstitutet RISE om ett nytt projekt, SågFlex:
– Det handlar om flexibel drift för att balansera elnätet och riktas till sågverk med uppkopplade styrsystem i virkestorkarna. Här ser vi på hur sågverk kan hjälpa elnätet med frekvensstabilisering, förklarar han.
Förenklat: är frekvensen i nätet för låg varvas en fläkt i sågverkets virkestork automatiskt ned inom några sekunder. Sågverket får ersättning från elnätet som tack för att belastningen i elnätet reduceras. Har sågverket batterier kan dessa också användas för att leverera stödtjänster i elnätet.

 

Stabiliserar elnätet
Man kan tycka att nedstyrning i några sekunder eller minuter inte kan ha någon större betydelse. Men i ett makroperspektiv kan ett stort antal sågverk som erbjuder stödtjänster hjälpa till att stabilisera elnätet, menar Marcus.
– De här stabiliserande tjänsterna behövs då vi får ett allt större inslag av vindkraft och solkraft i elsystemet, vilket resulterar i minskad tröghet. För sågverket är arbetsinsatsen inte stor: man anmäler i förväg vilka enheter som kan varvas ned. Sedan märks egentligen ingenting i driften på sågverket eftersom klimatet i torkarna inte ändras så mycket under korta tidsperioder.
– I efterhand får företaget betalt av Svenska Kraftnät via en marknad för stödtjänster i elnätet. Priserna på marknaden för dessa stödtjänster har varit volativa och på en ovanligt hög nivå senaste året, berättar Marcus.
Det är svårt att förutse hur priserna och lönsamheten kommer att se ut framöver, men flera sågverk är redan anslutna till elmarknaden på detta sätt.
– Jag har mött förvånade reaktioner: sågverk kan uppleva upplägget som ren magi, där man kan få ersättning för att inte använda el.