Våra partners 2020-2024

Tillsammans för en hållbar framtid i trä.

Tillsammans för en hållbar framtid i trä.

Ett långsiktigt partneravtal har tecknats mellan Trä & Teknik och branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF), STTF och Sawtec. En självklar del i det arbetet är lyfta fram träets fördelar som material, inte minst för att kunna nå klimatmålen i Agenda 2030. Forskningsresultat och innovativa lösningar presenteras i samarbete med RISE, som blir innovationspartner på Trä & Teknik 2020.

Läs hela nyheten >

RISE

”Vi ser Trä & Teknik som en klockren arena för oss på RISE, det är därför vi går in som innovationspartner 2020. Dels blir vi synliga på ett nytt sätt, dels kan vi nå många vid ett och samma tillfälle. Framförallt vill vi visa var forskningsfronten ligger. Det handlar bl a om konstruktion av höga trähus, mätteknik och digitalisering av sågverk och standardisering av br...

Svenskt Trätekniskt Forum

”För STTF är det viktigt att Trä & Teknik har ett attraktivt innehåll för alla i branschen, då våra medlemmar både är utställare och besökare på mässan. Vi ser inte mässan som en engångsföreteelse, utan som en utvecklingsplattform vi kan använda strategiskt för att öka vår exponering, vår kommunikation och även för att hitta våra framtida medarbetare.”

Sawtec

”Vi har gått in i partnersamarbetet kring Trä & Teknik för att vi tror på den här plattformen och ser träindustrin som en framtidsbransch. Det är viktigt att kommunicera, inte minst för att klara framtida kompetensförsörjning och för att profilera svensk träindustri, och de värden den står för, mot en större publik.”
Martin de Haas, ordförande, Sawtec

Trä- och Möbelföretagen

”Vi på TMF ser det nya partneravtalet med Trä & Teknik som en investering i framtiden. Vi tror på långsiktighet i våra engagemang och på långsiktiga relationer som vi utvecklar under resans gång. Det koncept vi nu tagit fram gynnar alla parter: det visar ambitionerna och kraften i träindustrin och ger ett fantastiskt marknadsföringstillfälle för branschen.”
...

Svenskt Trä

”Det långsiktiga samarbete som vi nu går in i med Trä & Teknik ser vi som oerhört viktigt. Vi har en vision av hur träbyggandet i Sverige ska se ut om fem år, då det ska vara betydligt mer omfattande än idag. När vi sätter sådana långsiktiga mål är det också bra att ha långsiktiga samarbeten – just för att steg för steg kunna nå de visionerna.”
Math...

Nyheter från Trä & Teknik

Läs de senaste nyheterna från Trä & Teknik här.

Läs nyheterna här

Mediapartner